PATSECOVA

Avança la tramitació de la modificació puntual del PATSECOVA

L’Informe Ambiental i Territorial Estratègic favorable permet continuar amb el procés de tramitació que estableix la legislació urbanística.

El passat 7 d’abril, la Comissió d’Avaluació Ambiental va emetre l’Informe Ambiental i Territorial Estratègic que permet continuar amb la tramitació de la modificació puntual del PATSECOVA.

A pesar que el PATSECOVA va entrar en vigor el passat 1 de setembre de 2021, alguns aspectes que afecten quatre articles de la normativa van quedar temporalment ajornats per a tramitar la seua modificació, amb la intenció de corregir una sèrie de xicotets desajustaments en la seua redacció que facilitaran la seua aplicació posterior.

Els articles afectats per la modificació són els següents:

  • Article 38. Estàndards d’aparcament.
  • Article 39. Requisits per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.
  • Article 45. Classificació dels projectes comercials sobre la base de la seua afecció territorial.
  • Article 46. Criteris de localització de nous projectes comercials.

Després d’una primera consulta pública prèvia per a recaptar l’opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions del sector, la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum va remetre a la Direcció General de Medi Ambient i Avaluació Ambiental la sol·licitud de consulta i resolució de l’Informe Ambiental i Estratègic de la modificació puntual d’aquests quatre articles de la normativa del Pla.

Per a realitzar l’avaluació ambiental requerida s’han sol·licitat informes als diferents organismes de les administracions afectades:

  • D.G. de Política Territorial i Paisatge: Sub. D.G. d’Ordenació del Territori i Paisatge.
  • D.G. de Política Territorial i Paisatge: Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge.
  • Sub. D.G. d’Urbanisme.
  • Sub. D.G. de Mobilitat: Servei de Mobilitat.

Una vegada avaluats aquests informes, la Comissió d’Avaluació Ambiental ha emès un Informe Ambiental i Territorial Estratègic favorable, per considerar que la modificació proposada del PATSECOVA no té efectes significatius en el medi ambient.

Això permet continuar la tramitació mitjançant el procediment simplificat establit per la legislació urbanística, havent de complir-se i incorporar-se les determinacions i comentaris realitzats per les diferents administracions que han participat en l’avaluació.

El següent pas del procés és la fase de participació pública i consultes, que s’iniciarà en breu, i que consistirà en la publicació de la proposta de modificació perquè, a més de les administracions afectades, les associacions, plataformes i col·lectius del sector puguen conèixer el seu contingut i puguen realitzar les aportacions i suggeriments que consideren.

Compartir:

Noticias

El plan para

Empresas

Patsecova empresas

El plan para

Adminis-
traciones

Patsecova administración

El plan para

Ciudadanía

Patsecova ciudadanía