PATSECOVA

Avança l’elaboració de l’Agenda Urbana Valenciana

En 2019 la Generalitat Valenciana es va sumar a la recomanació de les Nacions Unides perquè els territoris elaboressin la seva pròpia Agenda Urbana, un instrument orientat a la sostenibilitat urbana econòmica, ambiental i social.

L’elaboració de l’Agenda Urbana Valenciana és una iniciativa conjunta de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que es realitza sota la coordinació de la Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge.

Suposa la concreció territorial a l’àmbit, característiques i singularitat de la Comunitat Valenciana, de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l’ONU, que té entre els seus objectius la consecució de ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Es tracta d’una Agenda que servirà d’orientació en l’elaboració i coordinació de polítiques públiques.

L’Agenda es troba encara en fase d’elaboració, seguint un procés participatiu concebut com un treball progressiu i acumulatiu, que s’estructura en sis blocs temàtics:

· Economia urbana: Model de desenvolupament econòmic equitatiu, solidari i sostenible.

· Territori i ciutat: Desenvolupament territorial integrat, que incorpori les relacions socials, econòmiques, ecològiques, culturals de proximitat.

· Governança urbana: Foment de la cultura de la participació i la presa de decisions de baix cap amunt.

· Qualitat urbana i salut: Model de ciutat de les cures, adaptant els entorns urbans a les diferents etapes en el cicle vital.

· Dret a l’hàbitat: Dret en la vida urbana, la qualitat urbana i l’habitatge.

· Ciutat connectada: La mobilitat i les seves conseqüències, i impacte positiu de les noves tecnologies en un desenvolupament territorial més sostenible.

En l’àmbit de l’economia urbana, l’Agenda Urbana Valenciana aspira a provocar un canvi de model que se centri en l’escala humana del desenvolupament econòmic i en què aquest sigui equitatiu, solidari i sostenible, sobre la base dels següents principis:

· Basar l’economia urbana en un model de ciutat compacta i policèntrica, amb una mescla d’usos que permeti desenvolupar la majoria de les activitats quotidianes en un entorn de proximitat.

· Establir esquemes de desenvolupament local integrat sobre la base de les capacitats i necessitats dels territoris i de les persones que els habiten, però també sobre la base d’oportunitats de canvi i urgències que provoca la crisi ambiental.

· Desenvolupar una visió territorial supramunicipal, a escala comarcal, perquè les polítiques definides puguin tenir impacte real en el territori i generar situacions harmòniques que superen les dependències i desigualtats territorials.

· Enfocar el model cap a la sostenibilitat, amb mesures potents contra el canvi climàtic que accelerin la descarbonització de l’economia, fent un ús molt més eficient de l’energia i apostant clarament per l’economia circular.

· Diversificar el model econòmic recuperant i posant en valor el sector industrial, enfocat cap a les indústries verdes, i el sector primari, enfocat a la producció ecològica. Tots dos sectors tenen un gran impacte a nivell territorial, per les possibilitats de promoure un consum de proximitat real.

· Garantir un model inclusiu amb una forta capacitat conciliadora.

· Desenvolupar i adaptar la formació per a dotar-se de professionals capacitats en les habilitats i coneixements que requereix aquest nou model d’economia urbana.

Entre les denominades “eines d’amplificació” del procés de participació, s’ha llançat una enquesta a tota la ciutadania, a la qual es pot accedir a través d’aquest enllaç.

Compartir:

Noticias

El plan para

Empresas

Patsecova empresas

El plan para

Adminis-
traciones

Patsecova administración

El plan para

Ciudadanía

Patsecova ciudadanía