PATSECOVA

La qualitat de l’arquitectura obté rang de llei

La Llei 9/2022, de 14 de juny, de Qualitat de l’Arquitectura, és la primera llei estatal que té per objecte protegir, fomentar i difondre la qualitat de l’arquitectura com a bé d’interès general.

En ella es defineix un marc legal estatal que va més enllà del ja regulat per la llei d’Ordenació de l’Edificació, amb disposicions que defineixen el concepte de “qualitat de l’arquitectura” i la garanteixen en les seues dimensions cultural, econòmica, mediambiental i social.

Aquesta llei concreta una de les aspiracions del PATSECOVA, recollida en el seu títol sobre la integració paisatgística dels projectes comercials, que insta que els plans urbanístics incorporen determinacions que promoguen el desenvolupament d’una arquitectura de qualitat en els espais comercials, que milloren el paisatge urbà i la seua integració amb l’entorn, incrementen el seu valor estètic i minimitzen el seu impacte visual.

La llei persegueix, a més de fins culturals, de protecció patrimonial i de reconeixement de l’arquitectura espanyola, altres objectius, entre els quals destaquen:

· Impulsar en l’àmbit de la contractació pública l’aplicació del principi de qualitat.

· Contribuir a la consecució dels objectius nacionals de descarbonització, neutralitat climàtica, economia circular, eficiència energètica, utilització d’energies renovables i lluita contra la pobresa energètica, així com a la reducció d’altres impactes mediambientals negatius.

· Incrementar el nombre d’edificis de consum d’energia quasi nul, tant els de nova construcció com els existents, mitjançant enfocaments integrals en la rehabilitació del parc edificat existent.

· Fomentar la sostenibilitat i l’anàlisi del cicle de vida en l’arquitectura.

· Fomentar l’accessibilitat universal.

Es tracta d’una llei que arreplega els principis de les més importants iniciatives europees, com la New European Bauhaus, la Renovation Wave i la Declaració de Davos. A més, la llei s’alinea amb l’Agenda Urbana Espanyola, l’Agenda 2030 i amb les Agendes Urbanes internacionals, amb la seua triple demanda d’una major sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. A més, consolida un nou model de transició econòmica, energètica i ecològica, que promou una major inclusió i cohesió social, en la línia de l’impulsat pels Fons Next Generation.

La llei estableix en el seu articulat els criteris que defineixen el principi de qualitat de l’arquitectura, com ara:

· L’adequació a l’ús, així com la flexibilitat, versatilitat i facilitat d’adaptació a nous usos, necessitats i maneres d’habitar al llarg del seu cicle de vida.

· La integració harmoniosa en el teixit urbà i en el paisatge.

· La cohesió i inclusió socials i l’equilibri territorial.

· La bellesa i la contribució a la creació i manteniment d’un entorn amb valors culturals recognoscibles per la societat a la qual va destinada, en el qual les decisions de disseny estiguen fonamentades en les condicions pròpies del lloc.

· La contribució a la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social.

· La gestió òptima dels recursos durant tot el cicle de vida del construït, des de la fase de projecte fins a la demolició, la reutilització i reciclatge dels materials emprats.

· L’eficiència energètica, la reducció de la petjada de carboni, la protecció mediambiental i la capacitat d’adaptació al canvi climàtic.

· La contribució a la inclusió de totes les persones, inspirada en el principi de l’accessibilitat universal.

· La higiene, la salubritat i el confort.

Compartir:

Noticias

El plan para

Empresas

Patsecova empresas

El plan para

Adminis-
traciones

Patsecova administración

El plan para

Ciudadanía

Patsecova ciudadanía