PATSECOVA

Oficina Tècnica

L’Oficina Tècnica del Pla és l’òrgan de suport, assessorament tècnic i consulta de la Generalitat per a l’execució del PATSECOVA.

El propi Pla assigna les funcions de l'Oficina Tècnica, entre les quals destaquen:

  • Assistir a la Generalitat en el desenvolupament i execució del Pla d’Acció Territorial.
  • Executar el pla d’actuacions de manera coordinada amb la resta de les administracions públiques.
  • Elaborar els plans, programes, normes, directrius i instruments que desenvolupen, completen o concreten els continguts del Pla d’Acció Territorial.
  • Mantenir el Sistema d’informació del comerç de la Comunitat Valenciana, la informació estadística i indicadors de seguiment i la cartografia temàtica del Pla.
  • Assessorar l’Observatori del Comerç de la Comunitat Valenciana en els aspectes rellevants del Pla.
  • Realitzar accions de divulgació, comunicació o participació pública relacionades amb el Pla.
  • Elaborar materials de suport, guies i manuals tècnics que ajuden a l’aplicació del Pla, a més d’accions de divulgació, comunicació o participació pública relacionades amb el Pla.
  • Informar sobre la coherència dels projectes comercials amb els objectius i determinacions del Pla.
  • Facilitar la comunicació i la integració entre iniciatives que involucren a diferents administracions, entitats, organismes o agents del sector.

La Generalitat ha encomanat al Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana la funció d’Oficina Tècnica, en l’exercici de les competències de caràcter públic que, com a corporació de dret públic, la legislació estableix.