PATSECOVA
Search
Patsecova ciudadanía

El Pla per a
La Ciutadania

El PATSECOVA és el primer Pla en la Comunitat de caràcter territorial dirigit a l’ordenació d’un sector econòmic de caràcter privat: el comerç minorista.

El Pla ordena l’activitat comercial en coherència amb la planificació territorial i urbana, atesos els objectius de qualitat de vida i desenvolupament sostenible.

Patsecova ciudadanía
Patsecova ciudadanía

Consum responsable

És el primer Pla que incorpora un clar enfocament mediambiental orientat al sector comercial.

El Pla té el repte de regular l’activitat comercial sense impedir el desenvolupament liderat per la iniciativa privada.

El seu contingut s’incorpora als instruments urbanístics d’àmbit autonòmic i municipal.

També respon als interessos i inquietuds de la ciutadania, expressats durant el procés d’elaboració a través de les principals associacions de consumidors i usuaris.

Entre els

principis inspiradors del pla

destaquen els següents:

 • Aconseguir un comerç eficient i modern, al servei de les persones consumidores i usuàries.
 • Assegurar condicions de proximitat, accessibilitat, diversitat, servei i adaptació de l’oferta comercial a les preferències dels consumidors.
 • Fomentar la competència empresarial basada en la diversitat i equilibri entre formats i tipologies que genere riquesa i ocupació de qualitat.
 • Garantir i protegir el dret de lliure elecció per part de les persones consumidores i usuàries.
 • Afavorir una major proximitat de l’oferta comercial, a l’ésser un equipament bàsicque assegura la qualitat de vida.
 • Enfortir l’activitat comercial de la ciutat consolidada.
 • Promoure la millora dels entorns urbans, els mercats municipals i els mercats ambulants, fent costat així al comerç de proximitat.
 • Limitar les implantacions comercials que fomenten els desplaçaments motoritzats.
 • Reduir l’impacte mediambiental del comerç ajudant les empreses a introduir millores.
Plan patsecova ciudadanía

Sobre la base d’aquests principis inspiradors, s’han formulat una sèrie

d'objectius específics,

entre els quals destaquen aquests quatre:

 1. Propiciar la diversitat comercial, el servei i la proximitat del comerç a les persones consumidores i usuàries.
 2. Fomentar un desenvolupament comercial intel·ligent, sostenible i coherent en el territori.
 3. Reduir la petjada mediambiental del comerç.
 4. Estimular el consum responsable entre la població valenciana.

El Pla defensa i promou elmodel comercial mediterrani propi de les nostres ciutats, basat en el comerç tradicional, la proximitat, els centres urbans vitals i el tracte pròxim i de confiança amb el comerciant.

O, dit d’una altra manera, el Pla defensa i promou el comerç de proximitat i sostenible per a un consum responsable.

El pla per a

les Empreses

Patsecova empresas

El pla per a

les Administracions

Patsecova administración