PATSECOVA
Search

Política de privacitat

A continuació, detallem la Política de Privacitat i de Protecció de dades personals de la nostra entitat, el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant «El Consell») per tenir encomanades les funcions d’Oficina Tècnica del PATSECOVA.

La nostra Política de Privacitat i de Protecció de dades personals està adaptada al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

1. Responsable del tractament de les dades i dades de contacte.

El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana és el responsable del tractament de les dades personals dels usuaris dels seus webs.

Dades de contacte:

Plaça Alfons el Magnànim, n.12- porta 1

València: 46003

Telèfon: 963155870

Email:info@camarascv.org

Webs:

http://www.camarascv.org

http://www.pateco.es

https://www.retaildigital.es/

http://www.retailfuture.es/

https://www.retailcheck.es

http://www.agendainternacionalcv.com/

http://www.infocamarascv.org/

Home

http://www.patsecova.es/

2. Finalitat.

Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de privacitat i protecció de dades personals seguida pel Consell en relació amb les pàgines web de la seua titularitat: www.camarascv.org, www.pateco.org, www.retaildigital.es/, www.retailfuture.es/, www.retailcheck.es, www.agendainternacionalcv.com/, www.infocamarascv.org/, www.globalcv.es/ y http://www.patsecova.es/

3. Legitimació.

Aquesta Política de privacitat podria variar en funció de les exigències legislatives, per la qual cosa aconsellem als usuaris de les nostres Webs que les visiten periòdicament per a estar informats d’aquestes modificacions.

Les nostres Webs són navegables sense necessitat de revelar les dades personals.

La nostra Política de privacitat serà aplicable en cas que els usuaris decidisquen emplenar algun formulari on es recapten dades de caràcter personal, donant el seu consentiment exprés per a això.

4. Ús i tractament de les dades.

El Consell té plena consciència de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es puguen requerir o que es puguen obtenir dels usuaris en els seus Webs amb la finalitat de gestionar els serveis oferits o per a remetre’ls comunicacions de serveis que puguen resultar del seu interès.

Els serveis prestats a través de les nostres Webs estan únicament destinats a usuaris majors d’edat. Per tant, si no ho eres t’indiquem que no estàs autoritzat subministrar-nos la teua informació personal. Només si disposes del consentiment previ dels teus pares i/o tutors podràs emplenar els Formularis de Registre de les nostres Webs.

5. Drets i obligacions.

El Consell es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garantisquen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, d’acord amb el que s’estableix per la legislació en matèria de protecció de dades. No obstant això, el Consell no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

En compliment amb la normativa vigent, les dades seran conservades durant el termini legalment establit i en tot cas mentre l’usuari no revoque el seu consentiment.

Amb la present clàusula queda informat que les seues dades seran comunicades en cas de ser necessari a Administracions Públiques.

El Consell procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada i pertinent.

D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests. Així mateix, té dret a retirar en qualsevol moment el seu consentiment anteriorment prestat.

En tot cas, dirigint la seua petició mitjançant comunicació escrita a:

Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.

Plaça Alfons el Magnànim, n.12- portes 1 i 2.

València 46003

Email: info@camarascv.org

Podrà recaptar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de dades a través de la seua pàgina web www.agpd.es.

6. Veracitat de la informació.

Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, sent responsables de comunicar qualsevol modificació en aquests, i quedant el Consell exempt de qualsevol mena de responsabilitat referent a això. El Consell es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que en Dret procedisquen.

7. Accés i cessió de les dades.

Cap tercer aliè al responsable anteriorment esmentat podrà accedir a les dades personals dels usuaris sense el seu consentiment exprés per a cada ocasió.

Així mateix, el Consell tampoc cedirà les dades personals dels usuaris a cap tercer sense comptar amb el seu consentiment exprés.