PATSECOVA
Search

Pla especial per a la regulació d’activitats amb repartiment a domicili a Barcelona

La Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona promou un procés participatiu per a acompanyar la tramitació del Pla especial per a la regulació d’activitats amb repartiment a domicili. Aquest pla ha de servir per a harmonitzar les activitats de pública concurrència garantint els usos mixtos i facilitant la convivència ciutadana.

En els últims temps s’ha constatat una creixent pressió per part de grans operadors per a implantar noves activitats relacionades amb la producció i repartiment massiu de menjar i altres béns de consum, les anomenades “dark kitchen” o “dark store”.

El caràcter indeterminat d’aquestes noves tipologies d’establiment fa que s’implanten sota llicències i epígrafs diferents.

La situació d’excepcionalitat de la pandèmia va incrementar de manera general el comerç per internet i telefònic, augmentant així el repartiment a domicili (siga amb mitjans propis o a través d’empreses de repartiment).

Aquesta situació s’ha consolidat i tot apunta al fet que es convertirà en una situació permanent, motiu pel qual és necessari garantir que no genere impacte en l’ocupació de l’espai públic i altres molèsties ocasionades per la naturalesa de la pròpia activitat (sorolls, fums, etc.).

Els objectius del Pla són els següents:

  • Evitar que la implantació de les noves activitats tinga un impacte negatiu en l’habitabilitat de la ciutat.
  • Evitar la concentració en les trames urbanes.
  • Evitar l’impacte negatiu a l’espai públic i el paisatge urbà.
  • Millorar la convivència en l’espai públic.

El nou Pla, sotmès a procés participatiu, prohibeix els supermercats fantasmes en tota la ciutat de Barcelona i limita les macrocuines a les zones industrials en condicions molt específiques.

La nova regulació també cerca ordenar i limitar l’ús intensiu de l’espai públic per part de les persones repartidores i els seus vehicles.

Paral·lelament, també protegeixen el model comercial de proximitat, les botigues del barri i la vida quotidiana de la ciutadania.

En aquest sentit, es proposen diverses capes de regulació amb la condició d’intentar aconseguir aquests objectius.

El nou Pla especial s’ha aprovat inicialment, ha estat en període d’exposició pública i, finalment, s’obri un procés participatiu per al veïnat i les entitats.

Compartir:

Noticias

El plan para

Empresas

Patsecova empresas

El plan para

Adminis-
traciones

Patsecova administración

El plan para

Ciudadanía

Patsecova ciudadanía