PATSECOVA
Search

La Comissió d’Avaluació Ambiental es pronuncia desfavorablement sobre el macrocentre comercial Intu Mediterráneo

Tercer intent fallit de tirar avant el macrocentre comercial abans denominat Puerto Mediterráneo i ara projectat per mitjà d’un pla parcial per part de l’Ajuntament de Paterna com Intu Mediterráneo, una actuació que suposaria la requalificació de 1,5 milions de metres de quadrats de sòl no urbanitzable del paratge natural de Les Moles.

Com va informar eldiario.es, l’alcalde socialista de la localitat, Juan Antonio Sagredo, va anunciar en 2019 la presentació del projecte per a la seua tramitació en la Generalitat Valenciana, després de tombar-lo per segona vegada la Conselleria d’Agricultura i Emergència Climàtica.

El consistori va decidir acompanyar a l’escrit presentat una nova proposta que augmenta a més de 100 metres la zona de reserva de la CV-35, corregint així la “única circumstància de la qual fa dependre l’òrgan ambiental la continuació del tràmit”. És a dir, que es va incloure en el planejament del sector terciari Intu Mediterráneo la canalització del Barranc d’En dolça.

Ara, la Comissió d’Avaluació Ambiental de l’esmentada conselleria que dirigeix Isaura Navarro s’ha pronunciat desfavorablement al complex comercial. En l’expedient d’avaluació ambiental estratègica es van formular 26 consultes (tant a administracions públiques afectades com a associacions) de les quals s’han rebut 20 informes de contestació. D’aquests, quatre informes sectorials són negatius, motiu pel qual es proposa a la Comissió d’Avaluació Ambiental emetre un Informe Ambiental.

En concret, s’han observat afeccions en el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Túria, el qual no permet la implantació d’activitats comercials en l’àmbit de les àrees d’interfase de mosaic agrícola-forestal, en la qual està inclosa la zona de Les Moles; també hi ha incidències relacionades amb el Pla d’Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), en infraestructures viàries i mobilitat, afecció al canvi climàtic, incidència en el model territorial, risc per a la salut humana (inundabilitat, soroll, etc.), planificació de carreteres, al segellament del sòl, afecció al paisatge, al model territorial i al desenvolupament equilibrat del territori.

Per tant, segons estableix l’article 53 de la llei d’ordenació del territori (TRLOTUP) i a la vista de les contestacions a les consultes realitzades, es pot concloure que el Pla proposat té problemes mediambientals significatius negatius i es considera inviable ateses les condicions de la zona i a la normativa d’un pla de rang superior.

Sobre aquest tema, la consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, ha comentat que “la comissió d’avaluació ambiental ha elaborat un informe que declara la incompatibilitat legal, ambiental i paisatgística, de la proposta de Intu Mediterrani a Paterna” i ha considerat que estan d’enhorabona perquè “s’aposta per la protecció del territori i per no aprovar un projecte que posa en risc la salut humà per risc d’inundacions, l’accessibilitat, el soroll o la mobilitat, un projecte de greu afecció ambiental que es paralitza en una decisió que aposta per la protecció del territori”.

Font: eldiario.es

Compartir:

Noticias

El plan para

Empresas

Patsecova empresas

El plan para

Adminis-
traciones

Patsecova administración

El plan para

Ciudadanía

Patsecova ciudadanía